Lidmaatschap

De “Harley Owners Group” en het “North-East Holland Chapter”

De Harley Owners Group “H.O.G.” is opgericht in 1983 door de Harley-Davidson Motor Company. De H.O.G. dient een hechte band te smeden tussen de “Company” en haar klanten, met vele voordelen voor de ‘members’ en een programma met talrijke rallies en andere activiteiten, waarvan de winst vaak naar een goed doel gaat, zoals in de USA de”Muscular Dystrophy Association”. 

In 1991 nam Bill Davidson de H.O.G. onder zijn hoede en werd de eerste “European H.O.G. Rally” georganiseerd, in Cheltenham (GB), gevolgd o.a. door Corfou (GR), Biarritz (F), Lloret de Mar (E), Christiansand (N), St. Tropez (F) met 10.500 deelnemers. Nu telt de H.O.G. meer dan 1.000.000 “members” in de hele wereld verdeeld verdeeld over 130 verschillende landen in 1400 Chapters. 

De H.O.G. is onderverdeeld in Chapters welke zijn verbonden aan een officiele Harley-Davidson dealer. De HOG publiceert “The Enthusiast” (sinds 1916), “H.O.G. Tales” en “H.O.G. Newsletter”. Als voordelen van het H.O.G. lidmaatschap noemen we de reis- en huurdiensten, de pechhulp, de speciale aanbiedingen op P & A, kortingen op de toegangsprijs van rallies, voorrang bij ticketverkoop etc. Op de officiele H.O.G. site vind je een volledig overzicht van de voordelen van het HOG lidmaatschap. 

Lidmaatschapsvormen HOG

Het officiele standpunt van Harley-Davidson luidt dat je eerst lid dient te zijn van de H.O.G. alvorens je lid kunt worden van het Chapter. Immers het Chapter is een onderdeel van de HOG. Klik hier als je de officiele H.O.G regels en voorschriften wilt nalezen voor alle erkende H.O.G®. Chapters. 

De H.O.G. kent een aantal verschillende lidmaatschappen t.w.:

  1. “Full Member.” Een Full Member is in het bezit van een Harley-Davidson motorfiets en profiteert van alle voordelen van het H.O.G. lidmaatschap.
  2. “Associate Member.” Een Associate Member is hij/zij die b.v. via een partnerschap is verbonden aan een Full Member en wel of niet in het bezit is van een harley-Davidson.
    N.B. Het Full- of Associatelidmaatschap kan zijn een “Levenslang-” of “Jaarlijks” lidmaatschap. Afhankelijk van de wens van het H.O.G. lid.

Speciale actie

Bij de aanschaf van een nieuwe Harley-Davidson wordt door de H.O.G. aan de eigenaar, voor de periode van 1 jaar, het gratis lidmaatschap van de H.O.G., evenals een gratis lidmaatschap van H.O.G. Assistance aangeboden. Indien de nieuwe Harley-Davidson bij onze Sponsoring Dealer “Oude Monnink Motors” wordt aangeschaft, ontvangt de eigenaar ook een gratis North-East Holland Chapter-lidmaatschap voor het lopende kalenderjaar. (Als het gratis Chapterlidmaatschap ingaat na 30 september, dan is dit lidmaatschap geldig tot en met 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar).

Lidmaatschapsvormen Chapter

Tijdens de algemene ledenvergadering van het Chapter op 20-3-2009 is besloten tot wijziging van het lidmaatschap van het Chapter. We maken met ingang van het lidmaatschapjaar 2009 onderscheid tussen een lidmaatschap en een sponsorlid-maatschap.

Wat is het onderscheid tussen een lidmaatschap en een sponsorlidmaatschap?
Als lid kan je aan alle activiteiten deelnemen inclusief bestuurlijke functies en stemrecht over bestuurlijke aangelegenheden. Als sponsorlid kan je aan alle chapteractiviteiten deelnemen, zolang het geen officiële HOG activiteiten zijn. Tevens kan je geen bestuursfunctie als official uitoefenen en heb je geen stemrecht bij vergaderingen etc.
Mocht je dus wel deel willen nemen aan de voordelen van het HOG lidmaatschap, zoals HOG rally’s etc. zal je ervoor zorg moeten dragen, dat je HOG lidmaatschap tijdig wordt verlengd.

Contributie

Chapterlidmaatschap met geldig HOG lidmaatschap: €27,50
Sponsorlidmaatschap zonder geldig HOG lidmaatschap: € 37,50
Tevens wordt aan leden, die geen incassomachtiging hebben afgegeven een bijdrage voor administratiekosten in rekening gebracht van: €3,00
Eind maart, begin april wordt de contributie via de afgegeven incasso geïnd. Leden ontvangen vroegtijdig een mail van de secretary waarin wordt aangegeven welk bedrag op welke datum wordt afgeschreven. Leden die geen incasso hebben afgegeven, ontvangen een mail met het verzoek om de contributie zelf over te boeken naar het Chapterrekeningnummer.

Lid worden

Wil jij ook lid worden van de H.O.G. of je lidmaatschap vernieuwen klik dan hier voor een online inschrijfformulier. 

Wil je ook lid worden van het North-East Holland Chapter klik dan hier voor een inschrijfformulier en stuur het ingevuld op naar:

Rientjesoven 18
7621 HG Borne
t.a.v. Emiel Vowinkel

Of geef het ingevulde en ondertekende formulier af bij Oude Monnink te Vroomshoop. Voor aanmeldingen na 31 augustus bedraagt de contributie 50% van het lopende jaar.