Het "Follow-Up" systeem

Het “Follow Up” systeem

Bij het North-East Holland Chapter wordt met ingang van het seizoen 2003 tijdens ride-outs gereden volgens het z.g.n. “Follow-up Systeem”.

 

Bij dit systeem worden kruispunten, rotondes e.d. niet meer door de roadcaptains afgezet. Direct gevolg hiervan is dat er meer rust in de groep ontstaat, onnodige risico’s voor de roadcaptains worden vermeden. Alle deelnemers aan de ride-out dienen zich te houden aan de geldende verkeersregels.

 

Hoe werkt het “FOLLOW-UP” systeem. Bij het follow-up systeem worden alle deelnemers van de ride-out betrokken. Aan hen de taak om de overige deelnemers de weg wijzen waarin de groep is gereden. Bij verandering van de rijrichting geeft de roadcaptain aanwijzingen aan de deelnemer die achter hem rijdt. Deze deelnemer stelt zich dan op aan de zijkant van de weg in de rijrichting van de groep en zodanig dat hij/zij zichtbaar is voor de achter op komende deelnemers.

 

De deelnemer die zich op aanwijzing van de roadcaptain heeft opgesteld aan de zijkant van de weg, mag pas vertrekken nadat hij/zij de laatste roadcaptain heeft waargenomen. Op dit moment zal hij/zij achter de groep maar vòòr de roadcaptain aansluiten. Het is van zeer groot belang dat de deelnemer op zijn post blijft totdat hij/zij kan vertrekken.

 
Gaat hij/zij voortijdig van zijn post dan valt de groep uiteen omdat de overige achterop komende deelnemers niet meer kunnen waarnemen in welke richting de groep is gereden. Voor je gevoel kan het soms heel lang duren alvorens de laatste roadcaptain(s) in zicht komen en je weer kunt gaan rijden, maar hou vol en blijf op je plaats.

 

Formatie van de groep:

 

Een groep wordt gevormd door:

 

 1. De Voorrijder
  Als eerste rijdt de “Voorrijder” deze kent de te rijden route en geeft aanwijzingen aan de roadcaptain met betrekking tot de route en de te verwachte verkeerssituaties.
 2. De roadcaptain
  De roadcaptain rijdt achter de voorrijder hij bepaald het tempo van de groep en geeft aanwijzingen aan de deelnemer die achter hem rijdt.
 3. Deelnemers
  Na de roadcaptain volgen de deelnemers van de ride-out. Alle deelnemers van de groep rijden in z.g.n “baksteenverband” (zie blz. 11) waarbij in 2 lijnen wordt gereden tenzij de breedte van de weg dit niet toelaat. Deelnemers aan een rit nemen bij aanvang een vaste plaats in, halen niet in en behouden ten alle tijden hun lijn. In de groep wordt de z.g.n. 2 seconden regel in acht genomen. Deze 2 seconden regel houdt in dat men een afstand van zijn voorganger in acht neemt welke overeenkomt met de tijd gemeten van een vast punt aan de kant van de weg op het moment van passeren van de voorganger tot het moment men zelf het object passeert. Op deze manier wordt steeds voldoende ruimte gecreëerd om tijdig tot stilstand te kunnen komen.
 4. Een of twee roadcaptains als laatste man
  Als laatste en van de groep rijden 1 maar bij voorkeur 2 roadcaptains. Deze heeft (hebben) tot taak eventuele strandgevallen te begeleiden en staat(n) in contact met de voorrijder. Voor een inhaalmanoeuvre van de groep kan indien mogelijk de laatste man de doorgang van het achteropkomende verkeer blokkeren. Tijdens een ride-out begeleiden de roadcaptains de rit en verzorgen doorgang van de deelnemers en eventuele strandgevallen. De deelnemers dienen de aanwijzingen van de roadcaptains indien mogelijk strikt op te volgen.

 

Oogcontact en spiegels

Tijdens de rit is het van essentieel belang je omgeving scherp in de gaten te houden. Ga niet in de dode hoek van je voorganger rijden en gebruik constant je spiegels. De roadcaptains mogen niet worden gehinderd in de uitoefening van hun soms risico volle opdracht door deelnemers die hen niet zien aankomen omdat ze niet in hun spiegels kijken. Maak er een gewoonte van over je schouders te kijken voordat je gaat inhalen of van richting wil veranderen. Zorg dat je niet voor verassingen komt te staan.

 

Tenslotte

Wat er ook gebeurd en in welke situatie je ook terechtkomt denk altijd eerst aan je eigen veiligheid en de veiligheid van je mede weggebruikers. Indien je de aanwijzingen van roadcaptains opvolgt doe je dit altijd op eigen risico. Blijf dus altijd alert, stop als je dit noodzakelijk of wenselijk acht en handel zoals dit in de wet en regelgeving is voorgeschreven.
Rij je eigen rit en blijf je bewust van het belang van je veiligheid.

© 2018 North-East Holland Chapter Borne - Website powered by Berings ICT Diensten