Helaas zijn de (uitgelekte) berichten vanuit Den Haag niet gunstig. De geldende maatregelen zullen weer worden  verlengd .
Dat houdt voor ons als Chapter in dat we, met pijn in het hart, weer hebben moeten besluiten dat de eerste activiteiten/ride outs nog niet door kunnen gaan (Paas ride out (5 april) en de Roadcaptainstraining (3 april)). Maar ook de Algemene Ledenvergadering, welke op vrijdag 26 maart gepland staat, zullen we tot nader order verplaatsen.
We moeten met elkaar nog maar even volhouden, maar wij als bestuur staan in ieder geval te popelen om weer samen met jullie de weg op te gaan. Houd moed en houd vol!

X