Op vrijdag 20 augustus aanstaande vindt onze Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats.

We zijn momenteel nog in overleg met de locatie om toch zoveel mogelijk leden aanwezig te kunnen laten zijn.

Zodra hier meer duidelijkheid over is, maar uiterlijk vrijdag 13 augustus, wordt de uitnodiging en de daarbij horende stukken per mail naar de leden gestuurd.

X